EZD RP

System, który jest stworzony specjalnie z myślą o potrzebach polskiej administracji publicznej. Skrót od „Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Rzeczypospolitej Polskiej”. System opracowany przez specjalistów z NASK oraz urzędników, jest dedykowany właśnie dla Ciebie i Twojej codziennej pracy.

paxus panel systemu ezdrp
Dlaczego EZD RP?

Przejrzystość działania instytucji

Dzięki rejestrowaniu wszystkich działań urzędników w systemie, klienci administracji mogą śledzić postęp swoich spraw

Urzędy korzystające z EZD jako podstawowego systemu kancelaryjnego funkcjonują sprawniej, podnosząc jakość pracy organizacyjnej, a urzędnicy czują większą odpowiedzialność za wykonywanie swoich obowiązków.

Interoperacyjność to kolejna ważna cecha EZD RP. System umożliwia automatyczną komunikację pomiędzy urzędami, wykorzystując platformę ePUAP oraz rozwiązania regionalne. To przyczynia się do uproszczenia procedur administracyjnych i zwalniania obywateli z konieczności przesyłania informacji w formie papierowej.

hello-illustration
Współdzielenie procedur

EZD RP to narzędzie do efektywnego wykorzystania zasobów.

Jako jednolity system dla administracji publicznej, umożliwia współdzielenie procedur, dokumentacji, aplikacji oraz bazy wiedzy między różnymi jednostkami. To znacząco zwiększa efektywność pracy i pozwala unikać zbędnego dublowania się w tworzeniu rozwiązań.

Statystyki

Dostęp do statystyk dotyczących funkcjonowania systemu w Twojej jednostce.

 Możesz analizować różne wskaźniki, takie jak liczba użytkowników czy ilość dokumentów elektronicznych, co pozwala na lepsze zarządzanie i planowanie działań.

system-illustration
safe-illustration
INTEGRACJA API

Ułatwia pracę z systemami używanymi w administracji.

Integracja EZD RP z systemami zewnętrznymi jest możliwa dzięki dedykowanym interfejsom API.